IDEA POUTNICTVÍ CESTY HVĚZDY


Název sdružení „Cesta hvězdy“ je symbolický – nazývala se tak starověká galicijská iniciační poutní cesta z východu na západ přes významné svatyně Velkých bohyní do Santiaga de Compostela, jež byla v křesťanské éře ve středověku přejmenována na Svatojakubskou pouť. Co to znamená „být poutníkem“? Pokud se člověk vydá na delší cestu, kdy musí denně pěšky překonávat mnohakilometrové trasy, pak se v něm po několika dnech začne probouzet vnitřní rozměr pouti, tj. určitý způsob vnímání sebe sama i okolní krajiny. Do té doby dotírající myšlenky a starosti jakoby náhle odplouvají, fyzická únava společně s chůzí po zemských energetických místech člověka pozvolna proměňují a on se dostává více k sobě. Je to určitý druh aktivní meditace. Při pouti lze též vnímat i napojení na energetické dráhy vytvořené v krajině všemi poutníky, kteří tudy prošli v minulosti. Vnímavý člověk náhle pocítí „poutnickou energii předků“, kdy může odečítat také  jejich „vzkazy“, a kdy se v něm probouzí úcta, pokora a dochází i k jeho zvnitřnění. Pouť se zpěvy písní či s kruhovými poutnickými tanci je tímto obohacena též o určitý princip posvátnosti, což vše transformačně působí na člověka a proměňuje ho tak z turisty v poutníka. (Hana Blochová)

 

Obnova poutnictví v čechách


Česká část putování po dávné poutní cestě do Santiaga de Compostella. Cesta hvězdy navazuje za hranicemi na Jakobs weg (Svatojakubská cesta). Pouť umožňuje transformaci, cestu k sobě, zasvěcení, nový pohled na odkaz prvotního křesťanství nezatíženého pozdějšími dogmaty. Cestu chápeme jako duchovní putování, kde skrze prožitek můžeme dojít k poznání.

V České republice jsme navrhli, prošli, popsali a v poutních knížkách k příslušným poutím vydali tyto trasy: českou z Prahy do Č. Krumlova, Vítkova Kamene, kde se napojuje na již znašenou trasu přes Německo, moravskou z Opavy do Č. Krumlova, trasy napojovací a několik tématicky kratších putování. Trasy jsou pečlivě vybírané, vyvážené a se snahou jít co nejvíce, jak to jde, přírodou, mimo silnice. Od začátku se snažíme o propojení se Slovenskem, což by dalo téměř dva měsíce nádherného putování se všemi přínosy, které déletrvající pouť přináší..

poute2013.jpg


liberCDBanner150.jpg, 17kB